Popularizujeme čistou mobilitu a moderní využívání energie

O projektu EkoAuto

Hlavním cílem projektu EkoAuto je popularizovat čistou mobilitu a moderní využívání energie. Už v první polovině 90. let jsme se zaměřili na popularizaci ekologické dopravy. V roce 1995 současný jednatel společnosti Vít Smrčka vydal několikastránkovou přílohu „Jezděme na zemní plyn“, která vyšla jako příloha tehdejšího deníku Práce a také jako samostatná publikace v několikasettisícovém nákladu. V České republice tím odstartovala zájem o tento ekologický pohon vozidel. Už v této době vydával také popularizační tematické přílohy věnované využití vodíku v dopravě a energetice. V roce 1996 začal vydávat časopis EkoAuto, který se v plné šíři věnoval ekologické dopravě. Časopis se stal první svého druhu v široké oblasti střední Evropy.

S názvem EkoAuto jsou spojeny i další unikátní projekty, které předznamenávaly vývoj v ekologické dopravě. V roce 2003 vznikl v rámci EkoAuta první multimediální projekt na nosiči CD popularizující využití plynu v dopravě. Krátce předtím a pak v dalších letech vznikaly televizní pořady, popularizační filmy nebo reportáže. Vysílány byly v televizní kabelové síti. V letech 2009 až 2012 se realizoval první televizní pořad pod názvem EkoAuto věnovaný čisté mobilitě. Každý měsíc s podporou Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku se diváci celostátní televize TV Noe seznamovali s auty a ostatními vozidly na plyn i s prvními vodíkovými a bateriovými elektromobily.

To už v roce 2011 se projekt EkoAuto institucionalizoval, když vznikla společnost EkoAuto s.r.o. V této době už jako jedna z mnoha soukromých iniciativ na území Evropské unie a vyspělých zemí usilující o lepší bezemisní svět. V roce 2016 jsme uskutečnily výstavu EkoAuto v Praze–Holešovicích, jako první samostatnou výstavu na toto téma v Česku. V letech 2018 a 2019 se uskutečnila v Ostravě, od té doby se koná na Výstavišti v Lysé nad Labem. Od roku 2019 EkoAuto také vydává přílohy Energie + v celostátním vydání MF Dnes věnované modernímu využívání energie v energetice, průmyslu a dopravě.