Kontakt

EkoAuto s.r.o.

Trachtova 1130/2, 158 00 Praha 5

IČO: 24120936 DIČ: CZ24120936

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, dne 15. června 2011, oddíl C, vložka 180421

mob.: +420 737 167 812

e-mail: smrcka@energieinfo.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. číslo účtu: 43-9248360297/0100