ÚSPORNÁ DOMÁCNOST

Chytrá řešení pro každého

Druhý ročník veletrhu

Trojhalí Karolina Ostrava

13.–15. 6. 2019

Hlavní tematické okruhy veletrhu:

  • vybavení domácnosti, zařízení pro provoz bytu a domu, domácí spotřebiče
  • efektivní využívání energie, úspory energie, elektřina, plyn, osvětlení, nové technologie, decentrální výroba elektřiny, obnovitelné zdroje, využití odpadního tepla, nákup energií
  • vytápění, regulace, měření, klimatizace, chlazení
  • stavba, dům, byt
  • voda a vodárenství, úsporná zařízení, čištění vody, využití odpadních vod
  • třídění odpadu, recyklace, odpadové hospodářství
  • rodinné finance
  • hobby, zahradní technika, dílna a chalupa
  • místní, regionální, krajské a celostátní projekty na podporu energetických a dalších úspor i pro udržitelný rozvoj společnosti

Cílem veletrhu je na jednom místě, pod jednou střechou a s jasně vymezeným programem vtěleným do názvu představit možnosti úsporného racionálního chování domácností. Výstava je zaměřená na chytrá řešení ve využívání energie, vody, odpadů, stavby, vybavení bytu a dalšího efektivního chodu domácností. Zároveň s Úspornou domácností se koná mezinárodní veletrh EkoAuto 2019 s přehlídkou elektromobilů, aut na plyn a čisté mobility.

Veletrh bude reagovat na aktuální potřeby doby. Prioritami veletrhu budou trendy v racionální spotřebě domácností, efektivní hospodaření, snižování nákladů a výdajů, udržitelný rozvoj společnosti. Výrazně zastoupeným oborem by mělo být vybavení domácností, zařízení a provoz domu a bytu, zejména domácí spotřebiče, ale také pořízení bytu nebo domu, včetně stavebních materiálů.

Významná část veletrhu bude také spočívat v oblasti efektivního využívání energie, vody a nakládání s odpady. Zejména se bude jednat o úspory energie, vytápění, regulaci spotřeby, klimatizaci, chlazení, snižování energetické náročnosti, ale také představení nově nastupujících zdrojů energie. Chceme představit decentralizovanou výrobu elektřiny v domácnostech, například solární elektrárny na střechách rodinných domů, větrné elektrárny, akumulace energie, tepelná čerpadla nebo úsporné domácí plynové kotle a kogenerační jednotky.

Veletrh Úsporná domácnost bude také zaměřen na efektivní domácí investice zejména spojené s bydlením. Veletrh je koncipován tak, aby přinesl pestrou nabídku zboží a služeb, ale také poskytl široké veřejnosti servisní informace, rady, zkušenosti, návody a praktické příklady pro efektivní provoz domácností. Předpokládáme, že veletrh reagující na aktuální výzvy dosáhne vysoké návštěvnosti. Tomu napomáhá i jeho umístění v centru Ostravy, v atraktivním prostředí bývalé industriální stavby Trojhalí.

Souběžně bude probíhat výstava EkoAuto 2019.